Название эпизода
Цитата по желанию

http://funkyimg.com/i/2MgJD.gif http://funkyimg.com/i/2MgJE.gif
Дата ● Место действия ● Участники

http://funkyimg.com/i/2LTNb.png
Краткое описание эпизода

код
Код:
[quote][align=center][font=Georgia][size=18][b]Название эпизода[/b][/size]
[size=14][i]Цитата по желанию[/i][/font][/size]
[img]http://funkyimg.com/i/2MgJD.gif[/img] [img]http://funkyimg.com/i/2MgJE.gif[/img]
[font=Georgia][size=12][i]Дата ● Место действия ● Участники[/i][/size][/font][/quote]
[img]http://funkyimg.com/i/2LTNb.png[/img][/align]
[align=center]Краткое описание эпизода[/align]